Ofoten Brønn- og Energiboring AS
Bjørkåsen
8540 Ballangen

Tlf +47 95 11 86 68
E-post: post@obe-as.no

Energiboring

Miljøvennlig oppvarming med bergvarme / varmepumpe
I et marked der prisene på elektrisitet, olje og gass endrer seg hele tiden, gir det ekstra trygghet å vite at 2/3 av den energien du bruker til oppvarming av hus og varmtvann kommer fra en stabil kilde som ikke påvirkes av disse endringene.

En energibrønn er et miljøvennlig alternativ, fordi den genererer kraft uten utslipp av klimagasser eller andre avfallsstoffer som kan skade plante- og dyreliv. Å bore en brønn og installere et varmepumpesystem innebærer dessuten svært små inngrep i naturen. Det er et stillegående system som i tillegg til oppvarming kan brukes til avkjøling i sommerhalvåret. Man kan benytte varmesystemet til vannbåren varme, radiatorvarme eller oppvarmet luft.

Bygging av en energibrønn er en engangsinvestering. Systemet krever lite eller ingenting vedlikehold og gir merkbare reduksjoner i utgifter til oppvarming etter kort tid.

Vi tar oss av boring og installasjon av varmepumpe. Ta kontakt for en gratis befaring.

Les mer om grunnvarme hos ngu.no.

Vi foretar alltid en befaring før vi begynner på en jobb. På denne befaringen blir ting avklart i forhold til praktiske anliggender, som plassering av brønn, innlegg, gjennomgang av boreprosessen etc.

For ytterligere opplysninger ta kontakt:
Eirik Wick
Daglig leder

Bjørkåsen
8540 Ballangen.

Tlf +47 95 11 86 68.
E-post: post@obe-as.no